Rozbor obličejových rysů

 

 

Práce s rysy jsou mou srdeční záležitostí. Moc mě baví. Jsou vlastně takovým  základním stavebním kamenem celého kineziologického  odblokování. Každodenní  zkušenost z práce s klienty mi jen potvrzuje, jak může být přínosné znát své rysy.

 

Již dlouho jsem se chystala zavést službu ROZBOR OBLIČEJOVÝCH RYSŮ  – co o nás rysy vypovídají, a teď uzrál čas. Mým cílem je pomoci Vám  lépe  poznat sami sebe, svou sílu, jedinečnost, abyste mohli využít svých předností  k větší spokojenosti a radosti ve všech oblastech Vašeho života.  

 

Naše rysy (tvar očí, nosu…) vypovídají o tom, jak vnímáme, prožíváme a reagujeme na naši realitu. Každý člověk je neopakovatelný jedinečný originál a funguje v realitě svým zcela specifickým způsobem. Pokud žijeme v souladu se svými rysy, respektujeme tím svou přirozenost, žijeme svou sílu, svou individualitu, svou jedinečnost. V životě se nám daří. Mnoho z našich rysů jsme v životě popřeli a přizpůsobili se požadavkům okolí, abychom byli přijati a milováni, a pak jsme překvapeni, že se nám v některých oblastech našeho života (soukromých či pracovních) nedaří. Jsme bez nadšení, cítíme se bezradní a nesví a nevíme, jak z toho.

 

 

 

Co to je ? 

 

Je to rozbor jednotlivých částí obličeje. Vypovídá o tvarech, úhlech a proporcích naší tváře, a s tím souvisejícím myšlením, konáním a emočním prožíváním. Každý člověk je jedinečný a neopakovatelný originál, a proto funguje zcela specifickým způsobem.

 

 

Co můžeme získat? 

Objevíme své talenty a silné stránky, a tím se dokážeme lépe ocenit. Zvýší se nám SEBEÚCTA. 
Díky většímu porozumění tomu, jak fungujeme v optimálních podmínkách i ve stresu, začneme být v životě skutečně SAMI SEBOU. Tím se nám začne přirozeně dařit lépe ve všech oblastech života. Máme pak možnost využít své přednosti a silné stránky a poradit si se situacemi, kde jste si dříve nevěděli rady nebo si vůbec jsme si netroufli "do toho jít" nebo jsme nebyli spokojeni s výsledkem našeho řešení. 
Začnou se nám plnit naše sny a lépe nám fungují vztahy.

 

 

Z čeho vycházím?

 

Především ze svých dlouholetých praktických zkušeností v rámci terapií v mé poradně,  kde pracuji s rysy v rámci každého odblokování. Moje teoretické znalosti vycházejí hlavně  ze studia  systému  THREE IN ONE CONCEPTS (  v ČR  známé pod názvem Kineziologie One Brain)  a  dále jsem se inspirovala literaturou jako např.  Ruediger Dahlke – Tělo jako zrcadlo duše/ Co prozradí fyziognomie atd, 

 

 

 

Jak  probíhá sezení?

 

Klient dostane zrcátko, které drží před svým obličejem, aby věděl, o kterém rysu ( např. nos)  se právě mluví a jaké kvality mu tento rys přináší.

 

Formou výkladu a rozhovoru je vysvětlena funkce jednotlivých rysů, jejich kvality i možné slabiny a možnosti využití v životě.

 

Výklad je nahráván a klient si odnáší domů nahrávku celého sezení.