Kineziologie One Brain ( jednotný mozek)

 

 - je metoda,  jejíž pomocí lze najít   příčinu našich  současných problémů   v oblasti  psychiky, fyzického zdraví či vztahů,  a za pomocí nástrojů kineziologie (aktivní naslouchání, svalový test, barometr chování, práce s meridiány a čakrami,  techniky kreativního uvolnění stresu...),   také jejich řešení. 

 

Příčiny našich současných problémů

 

Jsou to negativní zážitky z dětství, dospívání, dospělosti, ale i  z období před porodem či po po porodu, které se hluboce uložily do našeho podvědomí a často, aniž bychom si to uvědomovali,  ovlivňují naše chování a vnímání v přítomnosti.  Náš mozek si je pamatuje a ve stresových situacích se objevují např. ve formě strachu, pocitu bezmoci, apatie, ale i hyperaktivního chování či agresivity. 

 Ve stresu je hledání optimálního řešení velmi omezené, protože fungujeme se zlomkem kapacity našeho mozku.  Reagujeme útokem (... bouchnutí dveřmi) nebo útěkem (...  mlčení, potlačení hněvu, který cítíme), ale nejsme schopni přemýšlet aktuálně v přítomnosti, neboť tato část mozku ve stresu nefunguje.  Tato část mozku je tzv. "vypnutá."  Ve stresových situacích  reagujeme na události podle minulých zkušeností. Místo abychom jednali na základě svobodné volby a hledali nová řešení, případně se pokusili uspořádat vztahy, uvízneme v minulosti a držíme se starých destruktivních modelů chování. Reagujeme na základě našich zkušeností a nikoliv v souladu s aktuální situací a reálnou potřebou.  Reagujeme na základě našich programů.

 

Řešení  problémů pomocí Kineziologie One Brain  

 

 Cílem kineziologie je identifikovat a uvolnit stres v souvislosti s daným problémem, abychom byli schopni najít možnosti řešení problémů tam, kde jsme  je dříve neviděli kvůli podobným situacím spojeným s emocionálním stresem. Uvolněním a pochopením stresu  spojeným s těmito situacemi   ztrácejí tyto zkušenosti schopnost ovlivňovat naši přítomnost.  Nezapomeneme je, ale už nad námi nemají moc, protože ztratily negativní emocionální náboj. 

Náš mozek se opět "zapne" a jsme schopni využít celý potenciál našeho mozku, když se dostaneme do podobné sitauce. 

 

Co  metoda nedělá 

 

Metoda se nezabývá diagnostikováním. To dělají lékaři i léčitelé. Lékař provede diagnozu a konstatuje například, že máte vysoký tlak. Předepíše tablety

na jeho snížení. Facilitátor, člověk používající metodu One Brain,  zjišťuje příčinu vysokého tlaku. Ve většině případů příčina vznikla v důsledku

emocionálního stresu již v regresním věku. (dětství, dospívání...) 

 

Využití metody  One Brain je prakticky neomezené.

  Každý z nás je původcem svých problémů a zároveň zdrojem jejich řešení.

 

Využijte možnosti vyrovnat se s negativními programy, které jsou uloženy ve vaší paměti. Metoda One Brain Vám pomůže odstranit bariéry získané v minulosti a dá vám možnost svobodně se rozhodovat v přítomnosti.

 

KINEZIOLOGIE  ONE BRAIN -  metoda, která:

 

ZLEPŠUJE

-  schopnost učit se ( číst, psát, počítat)

-  komunikaci s ostatními lidmi

-  koncentraci 

-  zdraví 

-  imunitu 

 

POMÁHÁ

- zklidnit hyperaktivní děti 

- dětem s opožděným psychomotorickým vývojem 

- při poruchách učení 

-  členům rodiny k vzájemnému pochopení, komunikaci a toleranci

-  k osobnímu růstu

 

ODSTRAŇUJE

- stres v současntosti

- poruchy učení (dyslexie, atd.)

- pracovní přepětí

- fóbie a závislosti

- alergie

- bolesti zad 

- stresy způsobené nepříjemnými prožitky v dětství, dospívání i dospělosti

- strach z porodu a poporodní psychické potíže

- strach z výšek, uzavřených prostor

- strach ze řízení auta 

- stresy z nezvládnutí rodičovské role

- žárlivost

- vzdor

- smutek 

- pomočování 

 

ZBAVUJE

- člověka vnitřních zábran k sobě a jiným

- pocity studu a viny

- pocity vyloučení z kolektivu 

 

VEDE

- k pochopení vlastních přirozeným dispozic

- k objevování skrytých motivací našeho chování

- k rozvoji harmonického stylu života

 

a další ........

 

Seznam certifikovaných terapeutů Kineziologie One Brain najdete:

       www.3in1concepts.us 

         Jak se tam dostanete?

         1. Directory (adresář)  2. I agree ( souhlasím - dáváte souhlas, že nebudete informace z adresáře používat pro komerční účely)  3. Select Country                     (vybrat  zemi)   4. Czech Republic  5. Search ( vyhledat)    

         Na stránkách najdete i kontaktní údaje ( město, telefon, webové stránky.......)