Tvůrci metody

DANIEL  WHITESIDE - (1933 - 2013)

Přinesl do systému znalosti o strukturách/ funkcích. Jeho rodiče Robert a Elizabeth byli průkopníky gentiky chování, metody, která by měla pomoci pochopit instinktivní chování lidí. Daniel rozvíjel dále jejich práci směrem ke strukturám/funkcím. Vytvořil mezinárodně uznávaný systém v oblasti vrozených vzorců chování ( našich silných stránek, talentů a schopností).  Jejich poznáním lépe pochopíme sami sebe a jsme schopni potom lépe komunikovat se sebou i s okolím a utvářet život, jaký si přejeme. Vystupoval v řadě rozhlasových a televizních rozhovorů, učinkoval na video a filmových seriálech o výuce One Brain. Spolu s otcem napsal bestseler o genetice chování - Jak nad sebou zvítězit. Během třicetileté práce s Gordonem nerozlučně sloučili genetiku chování a psychologii. Výsledkem je řada programů.

S Gordonem se podílí na autorství všech materiálů pro One Brain.

Po smrti Gordona pokračoval  v jejich práci a představoval  podstatu jejich spolupráce ve svých kurzech.  Úzce spoloupracoval  se stávající prezidentkou 3in 1 Anastazya Wada v Burbanku.

 

GORDON STOKES (1929 - 2006)

Byl spoluzakladatelem Mezinárodní asociace specializovaných kinezilogů Touch for Health ( Dotyk pro zdraví), jehož byl 12 let tréningovým ředitelem. V té době se proslavil nesmírnými znalostmi a velice jemným testováním svalů. Jeho přínos do systému 3in1 je velmi rozsáhlý. Také systém One Brain ( jednotný mozek), to znamená spolupráce pravé a levé hemisféry a rovněž předního a zadního mozku pochází od něj. Ve své práci využíval genetiku chování, psychodrama, hru na postavy. S Danielem se seznámil v roce 1963 po ukončení studia genetiky chování, které studoval u jeho rodičů. Od té doby jsou spoluautory všech materiálů 3in 1.  

 

CANDACE CALLAWAY (1949 - 2005)

Byla partnerkou Daniela i Gordona. Zemřela rovněž v roce 2006. Nabídla se, že vytvoří první audio nahrávku Danielova tréningu. Byla systémem tak nadšená , že se rozhodla pro systém pracovat, ačkoliv ze začátku nemohla být placena.

Důvěra Daniela i Gordona byla oprávněná. Candace se ukázala jako naprosto brilantní a bystrý spolupracovník ve všech oblastech. Spolu s Danielem dělala většinu základního výzkumu, který dělá systém tak jedinečný.

Také barometr chování - jeden ze základních nástrojů celého systému vznikl na základě spolupráce všech třech.

Mnoho let pracovala v ústředí společnosti v Burbanku.

 

 

CAROL ANN HONTZ -  1943 

V zemích východní Evropy začala Kineziologii One Brain přednášet americká lektorka Carol  Ann Hontz pocházející z Pensylvánie. Během dlouhé učitelské praxe narážela na různé přetrvávající problémy. Chtěla dětem pomoci, a proto se seznámila se systémem doktorky Monterssori. Založila školku Montessori, ale některým dětem se ve školce nedařilo.  Položila si otázku, v jakém vztahu je tělo, mozek a duše a odpovědí jí byl systém  Kineziologie One Brain, jehož studiu a předávání zasvětila celý život. Nejdříve začala přednášet v Maďarsku a v Moskvě. V roce 1993 měla první kurzy na Slovensku v Košicích a Bratislavě. V Praze začala přednášet v roce 1994.  

 

Současná prezidentka  3 in 1 concepts - Kineziologie One Brain: 
  ANASTAZYA TOMOKO WADA