O mně

 Kozultant facilitátor (terapeut) metody KINEZIOLOGIE ONE BRAIN

                                                                   ŽIVOTNÍCH KONSTELACÍ  

 

=> Pracuji na odstranění příčiny současných psychických i fyzických problémů metodou Kineziologie  One Brain, Životních konstelací. 

=> Při terapii využívám  vhledů a principů Životních konstelací. 

=> Spolu s klientem hledáme souvislosti mezi  současnými projevy problémů a chováním v minulosti.

=> Používám , Australské esence,  Bachovy esence, Růžové esence, Zahradní esence, Pomandery, Quintessence a další esence k uvolnění negativních emocí.

=> Pomocí svalového testu a jednotlivých cvičení jsou odstraněny energetické bloky v těle a zharmonizován tok energie v meridiánech.

Více na

 

 

 Kineziologie One Brain     Životní konstelace           Australské esence I.   

 Facilitator training                trénink 

 

  

   Australské esence II.           Aurasoma II. 

 

Vzdělání v oboru

Studium u Three in One Concepts INC, Burbank, U. S. A.

2010 - 2015

    1. - 3. stupeň - lektor Mgr. Rutová Miloslava - Plzeň    

1. Nástroje metody

uvádí základní techniky, s kterými pracujeme : barometr chování, odblokování emocionálního stresu, věková regrese a testování čistého svalového obvodu.

2. Zlepši uvědomění učení

představuje systém "Jednotného mozku", detailní přepracovaný program na uvolnění energetických bloků mozku a těla, které způsobují poruchy učení ve škole.

3. Kód těla

vysvětluje Struktury/Funkce, aby nám umožnil pochopit, jak naše rysy ovlivňují naše instinktivní chování a náš osobní systém přesvědčení.

 

    4. - 10. stupeň - lektor Ing. Lhotáková Miluška - Frýdek Místek

4. One Brain pro pokročilé

prohlubuje znalosti One Brain ve směru, jak najít a rozšířit poznání emocionálních příčin dyslexie a defúzních technik k uvolňování emocionálních stresorů (příčin stresu).

5. Hlasitější než slova

zvyšuje vlastní sebepoznání, týkající se naší instinktivní osobnosti a vede nás prostřednictvím dalších informací o strukturách a funkcích.

6. Strukturální neurologie

završuje výuku základních technik používaných v Systému jednotného mozku se zvláštním důrazem na esenciální energie mozku/těla.

7. Vztahy v ohrožení

rozvíjejí sebeuvědomění a osvobozují od nesprávného chápání minulosti. Je to první ze tří kurzů koncipovaných pro kandidáty na facilitátory, aby jim pomohl "být lepším" osobně a ve všech vztazích.

8. Tělesné okruhy, bolest a porozumění

sjednocuje principy tělesných činností se vzájemnou součinností svalů, mysli a paměti.

9.  Dětství, sexualita a stárnutí

je hloubkovým průzkumem toho, jak prvních sedm let života ovlivnilo zbytek našeho osobního života a jak můžeme změnit tuto předlohu k lepšímu.

10.  Dospívání, zralost a láska

zkoumá kořeny našich osobních i profesionálních úspěchů nebo selhání, které ovlivnily naše zkušenosti z druhého a třetího sedmiletého cyklu života. Některé z témat : "Posluhování" a "pomsta".

 

            11.  Vhledy do pokročilý struktur/funkcí  - lektor Ing. Fečková Franková Zuzana - Praha

 

            12.  Konzultant praktikum - lektor Ing. Fečková Franková Zuzana - Praha

                      

            13.  Konzultant facilitator - Anastazya Wada (prezidentka společnosti) - Praha   

       Seznam certifikovaných terapeutů Kineziologie One Brain najdete:

       www.3in1concepts.us 

         Jak se tam dostanete?

         1. Directory (adresář)  2. I agree ( souhlasím - dáváte souhlas, že nebudete informace z adresáře používat pro komerční účely)  3. Select Country                     (vybrat  zemi)   4. Czech Republic  5. Search ( vyhledat)    

         Na stránkách najdete i kontaktní údaje ( město, telefon, webové stránky.......)   

         nebo na:  www.amikus.cz     

             Kompletní vzdělání  pro práci s klienty metodou Kineziologie One Brain zahrnuje  13 stupňů.  

            

 

Tématicky zaměřené kurzy

    2011

Jak pracovat s dětmi pomocí metody One Brain -  lektor Alie Relker - Plzeň

Mužská a ženská sexualita - lektor  Daniel Whiteside - Praha

Deprese -  lektor Daniel Whiteside - Praha   

Svět barometru chování a co ta slova znamenají - lektor  Ing. Lhotáková Miluška - Frýdek  Místek

Barometr na těle  - lektor Ing. Lhotáková Miluška - Frýdek Místek

    2012

            Zneužití  - lektor Ing. Lhotáková Miluška - Frýdek Místek

            Odpuštění - lektor Ing. Lhotáková Miluška - Frýdek Místek

            Alergie - lektor Mgr. Šlézarová Romana - Brno

            Vyprávění příběhu - lektor Johanna Lehner - Brno

            Struktury - funkce  - lektor Johanna Lehner - Brno

            Dětství a dospívání  - Alie Relker a Daniel Whiteside - Praha

    2013

            Hojnost - lektor Ing. Lhotáková Miluška

            Odblokování pěti těl ve čtyřech dnech  -  lektor Ing. Lhotáková Miluška

   2015 

           Živoucí hojnost -  Anastazya Wada (prezidentka společnosti) - Budapešť   

           Práce se svaly    -  Anastazya Wada  - Praha 

   2016  

            Vhledy do pokročilý struktur/funkcí  - lektor Ing. Fečková Franková Zuzana - Brno

    2017       

            Bůh, vina a chamtivost lektor Ing. Fečková Franková Zuzana - Brno

      2018 

            Umění zemřít 

 

Absolvované kurzy/vzdělání mimo Kineziologie One Brain

    1996

Silva international. inc. Laredo, Texas U. S. A. -   kurz Silvova metoda kontroly mysli (Praha)

    1999 - 2005

studium na FF UK Pha   - Vzdělávání dospělých zakončené státní zkouškou (psychologie, sociologie, pedagogika)

    2007

Silva international. inc. Laredo, Texas U. S. A. -  Systém vede k úspěchu (Praha)    

   

    2013

   

Nemoc jako řeč duše, Princip stínu - Ruediger Dahlke (Praha)

Kurz psychografie (automatická kresba) - Mgr. Machková Marie (Praha)

 

2015 

 Aurasoma I -  Marianne Mikkelsen (Praha)

 Aurasoma II - Marianne Mikkelsen ( Praha)

 

 Roční konstelační trénink -  Ladislava Vala-Kovaříková (Praha)

 

2016

 Australské květové esence I  - Martina Smíšková (Praha)

 Australské květové esence II  - Martina Smíšková (Praha)   

 Rodinné konstelace - roční trénink -  Ladislava Vala-Kovaříková (Praha)

 

2017

              Australské květové esence - detoxikace - Martiná Smíšková (Praha)

              Rodinné konstelace -  lektor Ing. Fečková Franková Zuzana  (Brno)

              Rodinné konstelace  - lektor Ing. Alena Švestková (Kladno)

 Rodinné konstelace  - Vnitřní Dítě -  lektoři ( Arnold a Eva Polívkovi)

 Konstelace traumatu -   lektor Bhagat Johann Zeilhofer (Praha) 

 Konstelace strach a odvaha -   lektor Bhagat Johann Zeilhofer (Praha)  

 Konstelace matka a otec   -   lektor Bhagat Johann Zeilhofer (Praha)  

 

2018 

Umění zemřít -  lektor Bhagat Johann Zeilhofer (Lažany)

2018 - 2019

Rodinné konstelace a pohyby duše - výcvik -  lektor Bhagat Johann Zeilhofer- výcvik  (Lažany)

Konstelace traumatu lektor Bhagat Johann Zeilhofer (Lažany)

             2011

               Založení í vlastní praxe