Životní konstelace 

 

je metoda, jejíž pomocí lze najít příčinu našich současných problémů v oblasti psychiky, fyzického zdraví či vztahů  a za pomoci skupinového rozestavení pomocí zástupců  a energie skupiny také její řešení. 

 

Tím, že umožňují vidět nezkreslený a skutečný obraz vztahů a souvislostí, ať se jedná o rodinný systém, pracovní  či jiný – např. systém našeho těla, i to, jak jsme ovlivněni osudy dalších členů rodiny včetně našich předků, a také   hluboká  spojení a zapletení,  poskytují zároveň  prostor

 a  možnost dostat se do centra problémů a najít harmonické řešení situace tady a teď a s vděčností a pokorou nechat v minulosti to, co našemu současnému  životu už nesvědčí.  

 

Na rozdíl od kineziologie je nám naše téma ukázáno pomocí zástupců ve skupinovém rozestavění.

 

Mnohdy tento způsob může mít větší hloubku a rozměr. Zvláště u situace, kde se nemůžeme stále hnout z místa, která se neustále opakuje a nemá zjevnou příčinu, může být velice přínosné rozestavění konstelace.

 

Já sama využívám pro práci na sobě oba systémy a doporučuji   rovněž  svým  klientům  kombinovat kineziologii s konstelacemi.

 

 

Příčiny a řešení  našich současných problémů 

 

S rodinou jsme spojeni skrze celé generace a  tato vazba   na nás má zásadní vliv. Formuje to, jak vidíme svět, jak cítíme, myslíme a jednáme.  Je jednou z hlavních příčin kvality našich vztahů, zdraví a života.  

 

Jedním z důvodů, proč v životě nedokážeme dělat to, po čem toužíme nebo se nám opakují určitě problémy (náchylnost k nehodám, opakující se zdravotní problémy, sklony k sebedestrukci, složité vztahy s rodiči,  partnery, dětmi…..) není to, co jsme prožili osobně, ale co udělali nebo prožili ostatní členové v našem rodinném systému.

 

V těchto případech konstelační terapie pomůže uvolnit zablokovaná traumata a člověku se najednou v životě uvolní energie ke změnám, které jsou pro něj potřebné.

 

Cílem je pochopit kořeny problému a navodit harmonii v neharmonických vazbách.  Závěrečné rozestavění pomáhá  rozvinout představu řešení, v níž si všichni členové skupiny najdou své nejlepší možné místo. Tato představa řešení pomáhá lidem znovu získat vnitřní svobodu, motivaci, udělat to, co je nezbytné k přehodnocení vztahů a poskytuje vítr do zad, který nám umožní žít naplněný život tak, jak skutečně chceme. 

 

 

Průběh konstelace

 

Na začátku  sdělíte svou motivaci pro rozestavení konstelace a co je Vašim cílem, o co Vám jde.

 

Např. : „Mám neustále finanční problémy a nedaří se mi z toho vybřednout, ať dělám, co dělám, a přeji si pochopit, kde je problém a změnit svou situaci.“

 

„  Mám komplikovaný  vztah s rodiči a bere mi to stabilitu v životě. Potřebuji   situaci přijmout tak jak je a opět získat pevnou půdu pod nohama.“

 

„ Již velice dlouho chci  odejít od parterky. Vztah je už dávno nefunkční a oba se v něm trápime, ale přesto nedokáži vztah ukončit, jako kdyby mě tam něco stále připoutávalo. Nerozumím tomu a nejsem schopen jednat. Přeji si tomu porozumět. “

 

„ Mám za sebou již pátou operaci kolen. Moji oba synové už byli také na operaci. Téma se stále opakuje i u mých rodičů. Chtěla bych to už opravdu zastavit, aby to nepokračovalo dál….“

 

„Neustále se u mě opakují angíny. Přeji si o čem to celé je a být zase zdravá.“ 

 

Pak si podle pokynů lektora, který vede konstelaci, vyberete zástupce za příslušníky své rodiny, např. matka, otec, bratr či prarodiče.

 

Zástupce rozestavíte v místnosti intuitivně podle toho, jak to vnitřně cítíte a oni na sebe nechávají plně působit pocity, které se v souvislosti s konstelací objeví. Úvodní rozestavení ukazuje základní problém v rodinném systému. Je vyjádřením vnitřního obrazu, který v sobě klient nosí. Ukáže nám rovněž vazby mezi členy rodiny. Kdo se jak cítí, kdo odhází, kde dochází k disharmonii.

 

Následně hledáme, jak tento rodinný systém společně uvést do rovnováhy. Nacházíme harmonii, léčení a řešení Vaší situace. Zástupci se pak cítí v rodinné konstelaci dobře a mají pocit, že našli své místo.

Na závěr klient vstoupí do konstelace s procítí, jak je jeho rodinný systém v harmonii a rovnováze.

Životní konstelace vedou přímo do centra problému. Nacházíme harmonii s řešení Vaší situace.

Klient svou konstelaci po celý čas pozoruje zvenčí. Může pociťovat silné pocity a zároveň i uvědomění s tím, co se odehrává před jeho očima.

 

I ostatní členové semináře, který zrovna nejsou do konstelace aktivně zapojeni a po celý čas ji sledují zvenčí, mohou dojít k  silnému  osobnímu uvědomění, které se týká jejich osobní situace,  pouhým sledováním konstelace.

 

Spojení životních konstelací s metodou Kineziologie One Brain

Rozestavení jsou podporována „Kineziologie One Brain"( 3in1 Concepts): svalovým testem, barometrem chování, věkovým recesem a technikami uvolnění stresu. Původní  přístup tak získává na jemnosti a umožňuje předcházet komplikovaným cestám k navození harmonie.   Získáváme tak velmi účinný a pro všechny zúčastněné jemnější a bezpečnější průběh celého procesu.   Autory tohoto spojeného přístupu jsou manželé Polívkovi, lektoři a terapeuti působící v Rakousku (www.lebenskunst-polivka.at)

 

Kdo se může zúčastnit?

-        ten, kdo cítí potřebu řešit problémové záležitosti a potřebuje mít vlastní rozestavení

 

-         ten, kdo chce mít užitek z účasti na skupinové práci a nechce vlastní rozestavení, ale je ochotný se podílet na rozestavění ostatních členů skupiny

 

Účast na Životních  konstelacích – ať už si stavíme vlastní konstelaci, či jsme v rozestavení jiného účastníka semináře či sledujeme konstelaci zvenčí nám umožňuje vidět zákonitosti fungování vztahů. Můžeme dojít k silnému osobnímu uvědomění, které se týká naší osobní situace, nasměrování a úlevu v těžkých situacích či pochopení minulosti. Toto uvědomění nás osvobozuje pro spokojenější život tady a teď. 

 

 

Kdy a na co je možné stavět konstelaci

 

-         Potřeba vyrovnat se svou osobní a rodinnou historií 

-         Když v rodinné historii nacházím těžké a opakující se osudy

-         Když potřebuji získat odstup od aktuální životní situace

-         Když pociťuji úzkosti, smutky, nespokojenost a podobné stavy nepohody,  ačkoliv nemám zjevnou příčinu (dobrá práce, spokojený partnerský vztah….)

-         Když vím, co mě trápí a nevím, jak problém řešit

-         Opakující se chronická onemocnění, která jsou ve více generacích atd.

 

Možná témata konstelací

 

-         Vztahové problémy ( matka, dcera, otec, sestra, současný partner, bývalý partner…)

-         Zdravotní problémy

-         Závislosti

-         Finanční problémy  atd.

 

Během  konstelací máme možnost setkání s tématy

 

- Skupinové svědomí rodinného systému.

- Podmínky naplněného partnerství.

- Tok dávání a braní.

- Rodiče a děti.

- Status bývalých partnerů.

- Předčasně a tragicky zemřelé osoby jako ostatní v daném systému podvědomě přebírají a napodobují jejich osud.

- Zkušeností se skrytými silami silami rodinných systémů si účastníci výrazně zvýší své uvědomění možného pozadí problémů.

 Při zkoumání dobrého řešení účastníci získají množství vhledů.

 

- Rozestavení vnitřní představy rodinného systému využívá členů skupiny: konstelace vynáší nevědomé pocity a skryté svědomí rodiny na povrch. Jako taková přináší věci, které byly dříve dostupné našemu uvědomění.

 

Co po konstelacích

 

Nechat to být, neřešit, nechat to plynout a působit na sebe. Konstelace může působit velmi rychle (hodiny), ale také pomalu (měsíce), anebo si toho vůbec nevšimneme a něco ve vašem životě  je jinak.