Individuální konstelace

 
Jsou vhodné, pokud chcete řešit své téma diskrétně, v soukromí.  
 
 
 
Pro rozestavení využívám dva přístupy:  -  FIGURKY
                                                                 -  KONSTELAČNÍ PAPÍRY
                                                                     

 

Na začátku  sdělíte svou motivaci pro rozestavení konstelace a co je Vašim cílem, o co Vám jde.

 

Např. : „Mám neustále finanční problémy a nedaří se mi z toho vybřednout, ať dělám, co dělám, a přeji si pochopit, kde je problém a změnit svou situaci.“

 

„  Mám komplikovaný  vztah s rodiči a bere mi to stabilitu v životě. Potřebuji   situaci přijmout tak jak je a opět získat pevnou půdu pod nohama.“

 

„ Již velice dlouho chci  odejít od partnerky. Vztah je už dávno nefunkční a oba se v něm trápime, ale přesto nedokáži vztah ukončit,  jako kdyby mě tam něco stále připoutávalo. Nerozumím tomu a nejsem schopen jednat. Přeji si tomu porozumět.“

 

„ Mám za sebou již pátou operaci kolen. Moji oba synové už byli také na operaci. Téma se stále opakuje i u mých rodičů. Chtěla bych to už opravdu zastavit, aby to nepokračovalo dál….“

 

„Neustále se u mě opakují angíny. Přeji si o čem to celé je a být zase zdravá.“  

 

Pak si podle pokynů lektora, který vede konstelaci, vyberete figurky  za příslušníky své rodiny, např. matka, otec, bratr či prarodiče nebo papíry. 

 

Figurky rozestavíte  na konstelační desce nebo za pomocí konstelačních papírů na zemi na místo,  jak to vnitřně intuitivně cítíte a společně s lektorem, který vede konstelaci, navnímáváte pocity jednostlivých členů rodiny  a necháváte na sebe působit pocity, které se v souvislosti s konstelací objeví. Úvodní rozestavení ukazuje základní problém v rodinném systému. Je vyjádřením vnitřního obrazu, který v sobě klient nosí. Ukáže nám rovněž vazby mezi členy rodiny. Kdo se jak cítí, kdo odhází, kde dochází k disharmonii.

 

Následně hledáme, jak tento rodinný systém společně uvést do rovnováhy. Nacházíme harmonii, léčení a řešení Vaší situace. Zástupci se pak cítí v rodinné konstelaci dobře a mají pocit, že našli své místo.

 

Na závěr klient  procítí, jak je jeho rodinný systém v harmonii a rovnováze.

 

 

 

Spojení životních konstelací s metodou Kineziologie One Brain (3in1Concepts)

Rozestavení jsou podporována „Kineziologie One Brain"( 3in1 Concepts): svalovým testem, barometrem chování, věkovým recesem a technikami uvolnění stresu. Původní  přístup tak získává na jemnosti a umožňuje předcházet komplikovaným cestám k navození harmonie.   Získáváme tak velmi účinný a pro všechny zúčastněné jemnější a bezpečnější průběh celého procesu.   Autory tohoto spojeného přístupu jsou manželé Polívkovi, lektoři a terapeuti působící v Rakousku. (www.lebenskunst-polivka.at)

 

Více na:  konstelace